dcsimg

Två bostadsrättsföreningar som energieffektiviserat

Vi har besökt två bostadsrättsföreningar för att höra hur de diskuterar kring föreningens energianvändning.

 

Vilka energiförbättringar har de gjort? Är de nöjda? Är det något de skulle ha gjort annorlunda? Vad tycker de boende?

Bellman i Uppsala 

Toppsockret i Hökarängen

Ytterligare två exempel på bostadsrättsföreningar som har energieffektviserat finns i Energimyndighetens kampanj Renovera energismart, där miljonprogrammets byggnader står i fokus. Utöver nedanstående bostadsrättsföreningar finns också exempel på vad andra fastighetsägare har åstadkommit i samband med sina renoveringar

Rosengården i Vallentuna
 
Skärsätra på Lidingö

Handbok i energieffektivisering
Till höger hittar du en handbok som vänder sig till bostadsrättsföreningar som vill minska energikostnaderna och miljöpåverkan från sin energianvändning. Handboken beskriver bland annat hur du praktiskt kan gå till väga när du vill byta uppvärmningssystem och den visar goda exempel. 

Din kommunala energi- och klimatrådgivare hittar du i vänstermenyn.
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.