dcsimg

Nytt stöd till stora energiprojekt - NER300

Vad är NER300?

Det är ett stöd till stora energiprojekt som finansieras av avkastningen från försäljningen av 300 miljoner utsläppsrätter.

Pengarna ska finansiera 8 kommersiella CCS anläggningar och 34 innovativa produktionsanläggningar baserade på förnybara energikällor i Europa.

Varje medlemsland är garanterad stöd till minst ett projekt och maximalt 3 (om projekt är gränsöverskridande kan det maximala antalet överskridas).

EU:s stöd kan uppgå maximalt till 50 % men därutöver kan stöd utgå från medlemsländerna. Urvalet av stödberättigade projekt baseras på kostnaden i förhållande till anläggningens effektivitet.

Utlysningen är försenad

NER300-utlysningen som skulle ha publicerats i juni 2010 är uppskjuten. Enligt Europeiska Kommisionen kommer utlysningen att offentliggöras under 3:e kvartalet 2010.

Vår bedömning är att detta sker i slutet av kvartalet d v s först i september. Den officiella text som tidigare publicerats gäller dock - se Kommissionens beslut till höger.

Första informationsmötet

Energimyndigheten planerar att anordna ett par informations- möten för potentiella sökanden.

Det första äger rum den 2 september på Energimyndighetens kontor i Stockholm, Rosenlundsgatan 9, konferensrum Bullerö.

Anmälan om deltagande lämnas till Eva Andersson eva.and...@energimyndigheten.se senast den 27/8.   

*akronym för New Entrant Reserve, 300 miljoner utsläppsrätter

 

Michael Rantil 016-544 20 31
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.