dcsimg

Stöd till stora energiprojekt - NER300

På denna sida kommer vi att samla all information om EU-stödet NER300. Sidan uppdateras löpande.

Informationsmötet 2 september

Den 2 september anordnade Energimyndigheten en informationsträff inför den kommande utlysningen angående stöd till stora energiprojekt - NER300.

Mötet samlade ca 30 personer vilket visar att det finns ett stort intresse för att söka NER300 medel.

Flera frågor kring NER300 lämnades obesvarade under mötet eftersom EU Kommisionens utlysningstext ännu inte publicrerats. Det gällde dels tekniska frågor såsom hur en referensanläggning definieras, dels tiderna för NER300 processen.

EU Kommisisonen har tidigare angivit att utlysningen skall ske 3:e kvartalet 2010, men det kan dröja till oktober.

Så fort mer tillförlitlig information finns tillgänglig kommer Energimyndigheten att informera om detta på vår webbplats.

Michael Rantil 016-544 20 31
Dela med andra:

Energimyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem.

Besök:

Kungsgatan 43


Post: Box 310, 631 04 Eskilstuna

Fakturor:

Statens energimyndighet FE 8 838 73 Frösön


 Telefon: 016-544 20 00
Fax: 016-544 20 99
Organisationsnr: 202100-5000

Allt material på vår webbplats skyddas enligt upphovsrätten. Materialet får inte användas utan vårt tillstånd.