Anta utmaningen - anmäl dig här

Anta belysningsutmaningen redan i dag! Genom utmaningen kan du bidra till en halvering av elanvändning för belysning i Sverige och till det globala målet om tio miljarder effektiva belysningslösningar med hög kvalité. Ditt deltagande kan utvecklas stegvis.

Ett första steg: Ställ dig bakom utmaningen

Du ställer dig bakom utmaningen men är ännu inte redo att formulera ett åtagande. Vill du ha tips och råd hur ett åtagande kan se ut för er kontakta oss på Energimyndigheten eller läs mer här.

Ett andra steg: Anta utmaningen med ett åtagande

Du är redo att formulera hur du bidrar till utmaningen.Tar du detta steg har du även möjlighet att gå med i det internationella initiativet Global Lighting Challenge och synas med logga, namn och åtagande på deras webbplats.

Ett tredje steg: Gå ännu längre i utmaningen

För dig som vill gå ett steg längre och göra en satsning på spjutsspetsnivå. Det kan innebära att sätta uppföljningsbara mål. Det kan också handla om att komplettera med större systemlösningar. Du har även möjlighet att gå med i det internationella initiativet Global Lighting Challenge och synas med logga, namn och åtagande på deras webbplats.

Vill du ha hjälp?

Om du är osäker på hur du ska gå vidare kan du kontakta Energimyndigheten som gärna är bollplank för aktörer som ser att de kan bidra med ett åtagande till satsningen.

Belysningsutmaningen

Ange ditt deltagande: