Certifierade installatörer av förnybar energi

Rätt värmeanläggning som är anpassad efter rådande behov tjänar alla på, inte minst miljön. Certifieringen av installatörer av förnybar energi är frivillig och gemensam för alla EU-länder.

Jag är installatör

Till dig som arbetar med att installera förnybar energi till privatpersoner och/eller företag.

 

Jag är konsument

Information till dig som privatperson eller företagare som ska, eller planerar att, installera värmepump, solel, solvärme eller biobränsleanläggning.