Vi ser över innehållet på Energiaktiv.se

I höstas fick energimyndigheten.se en helt ny teknisk plattform, nytt utseende och ny struktur. Med anledning av det ser vi nu över innehållet på energiaktiv.se.

Vi planerar att utöka vår information om energieffektivisering i fastigheter och företag på energimyndigheten.se under 2016.

Under tiden finns information på energimyndigheten.se om bland annat:

Är du boende i villa eller lägenhet?

Testa vårt verktyg Energikalkylen för att se vilka åtgärder du kan göra i ditt hem för att sänka energianvändningen. Till Energikalkylen.