Byggnader

I Sverige står bostäder och lokaler för en stor del av energianvändningen. Energimyndigheten finansierar olika typer av satsningar för att Sverige ska få en mer resurseffektiv bebyggelse.

Enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv ska energianvändningen i byggnader minska. I EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader dessutom senast 31 december 2020 vara så kallade näranollenergibyggnader. EU-länderna ska också vidta åtgärder för att stimulera till renovering enligt denna näranollstandard.

Energimyndigheten arbetar tillsammans med andra myndigheter, branschorganisationer och branschens aktörer för att tillsammans hitta nya resurseffektiva produkter, system och metoder för att renovera och bygga nytt på ett energieffektivt sätt.