Flerbostadshus

I Sverige finns totalt 4,5 miljoner bostäder varav 2,5 miljoner är flerbostadshus. Ungefär 3 av 4 dessa bostäder kommer att kräva omfattande åtgärder fram till 2050. Många av dessa bostäder ligger inom de så kallade miljonprogramsområdena. Energimyndigheten arbetar genom finansiering och nära samverkan med branschen för att energieffektivisering ska vara en naturlig del av renoveringsprocessen.

Energimyndigheten finansierar Beställargruppen Bostäder (BeBo) som är ett nätverk av fastighetsägare som har funnits sedan 1989. Nätverkets fokus är att minska beroendet av energi i form av värme och el i flerbostadshus för att minska påverkan på miljön.

Genom den samlade beställarkompetensen ska energieffektiva produkter snabbare komma ut på marknaden och branschens aktörer kan få finansiering för demonstrationsprojekt. Aktörerna får också ett erfarenhetsutbyte både med varandra och med Energimyndigheten så att de står rustade inför framtida krav från EU.