Lokaler

Att sänka energianvändningen i kontors-, affärs- och offentliga lokaler är en viktig pusselbit för att sänka energianvändingen i vårt byggnadsbestånd. Energimyndigheten stöttar företag som äger lokaler med tips och råd om hur man kan energieffektivisera, men vi driver också nätverk tillsammans med branschen i form av beställargrupper.

Tillsammans med aktörer i näringslivet och inom akademien driver och finansierar Energimyndigheten nätverk i form av beställargrupper. Inom området lokaler finns beställargrupperna:

Tips!

Läs mer om vad du kan göra för att sänka energianvändningen i butikslokaler.