Företag och organisationer

Att arbeta med energieffektivisering i företag, myndigheter och andra organisationer blir allt viktigare. Energikostnader, miljöskäl eller krav från lagstiftning eller kunder är olika orsaker till varför man behöver se över energifrågan i sin verksamhet.

Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi. På de här sidorna berättar vi hur du kan arbeta med energieffektivisering i ditt företag eller din organisation.

Energikartläggning
Få koll på energianvändningen och genomför en energikartläggning.

 

Arbeta med energiledning
Arbeta systematiskt med energieffektivisering genom energiledning.

Energitjänster
Köp in energitjänster för att få expertkunskap och erfarenhet från energiområdet.

 

Energikrävande produkter
Tips och råd när du ska göra nya inköp i verksamheten.

För små och medelstora företag
EU-stöd för små- och medelstora företag.
  Vinster med energieffektivisering
Det här vinner ditt företag på att effektivisera användningen av energi.

Mervärden av energieffektivisering i offentlig sektor 
Ett verktyg för den offentliga sektorn som visar vilka mervärden som kan följa av energieffektivisering.

 

Guide för energieffektiva åtgärder

Stöd för företag som vill ta steget från en energikartläggning till att genomföra åtgärder.