Företag och organisationer

Att arbeta med energieffektivisering i företag, myndigheter och andra organisationer blir allt viktigare. Energikostnader, miljöskäl eller krav från lagstiftning eller kunder är olika orsaker till varför man behöver se över energifrågan i sin verksamhet. Energimyndigheten ger stöd och kunskap kring hur man kan arbeta systematiskt och strukturerat med energi.

En investering som medför en lägre energianvändning är ofta en mycket lönsam och kan återbetala sig på kort tid. Verksamheten får lägre kostnader för energi, bättre kontroll på produktionsprocesser som ökar produktiviteten men också en bättre arbetsmiljö för de anställda. Att energieffektivisera kan också ha betydelse för hur kunder och intressenter uppfattar verksamheten.

Långsiktigt arbete ger störst framgång 

Ett strukturerat och systematiskt energiarbete ger en helhetssyn och en långsiktighet som är nödvändigt för att ta rätt beslut om investeringar i verksamheten. Att arbeta kontinuerligt med energifrågan gör också att det hålls levande över tid. Många företag väljer att arbeta med ett energiledningssystem för att få en systematik i arbetet.

Energikartläggning är första steget

Att göra en energikartläggning är första steget i arbetet med att energieffektivisera verksamheten. Kartläggningen ger kunskap om energianvändningen som sedan kan användas för att ta fram lönsamma åtgärder. Ofta behöver man ta hjälp av energikonsult för att genomföra kartläggningen.