Beställa energikartläggning

När du ska anlita en energikonsult för att genomföra en energikartläggning så finns det några saker att tänka på. Här får du tips och råd inför beställningen.

När en konsult anlitas för att genomföra energikartläggningen, är det viktigt att ställa krav på hur konsulten genomför och utformar kartläggningen. Det är också viktigt att tänka på hur kunskapen stannar i företaget när konsulten är färdig.

Här är några frågor som du kan ta reda på eller ställa till energikonsulten innan beställning:

  • Hur ser konsultföretagets organisation och bemanning ut?
  • Vilka erfarenheter har konsulten av arbete med energifrågor inom den aktuella branschen?
  • Har konsulten tidigare genomfört energikartläggningar i liknande företag? Hur många, och vilka typer av företag?
  • Vad har tidigare energikartläggningar omfattat när det gäller byggnader, processer, hjälputrustning eller handhavande och drift av olika anläggningsdelar?
  • Vilken kompetens har konsulten när det gäller energimätningar i företag? Vilka mätningar har genomförts i samband med kartläggningarna?
  • Vilken erfarenhet har konsulten av uppskattningar eller beräkningar av kostnaderna för energiåtgärder?
  • Hur ser beskrivning av genomförandesätt och resultat av energikartläggningarna ut? Hur har kartläggningarna redovisats? Be att få se tidigare rapporter/energikartläggningar som konsulten har gjort.
  • Har tidigare energikartläggningar resulterat i förslag till åtgärder? Vilka typer av åtgärder har det gällt och hur åtgärdsförslagen har redovisats?
  • Är konsulten van att skriva energikartläggningsrapporter?
  • Timkostnad vid energiarbete?

En klausul som förhindrar att resultatet av kartläggningen lämnas till certifierade leverantörer av energitjänster ska inte finnas med i avtalet om inte kunden vill ha med en sådan klausul.

Tips!

Kontakta ditt regionala energikontor eller den kommunala energi- och klimatrådgivaren om du vill få stöd och råd innan du beställer energikartläggningen.

Om du är ett litet eller medelstort företag och vill få ekonomiskt bidrag för att genomföra energikartläggningen, måste du söka stödet innan du beställer kartläggningen.

Kontakta din kommunala energi- och klimatrådgivare