Energismart

Konferensen Energismart genomfördes för första gången 4 november 2015 och drog drygt 200 besökare med en spridning från näringsliv och offentlig sektor, lokalt, regionalt och nationellt.

Rubriken för konferensen var Potentialen i energieffektivisering. Se film från konferensen