CE-märkning och EU-försäkran

Under dessa sidor får du information om CE-märkning och EU-försäkran. CE-märkningen är en bekräftelse på att produkten uppfyller gällande EU-lagstiftning. Alla CE-märkta produkter måste ha en EU-försäkran om överensstämmelse som innebär att produkten uppfyller samtliga lagkrav.

CE-märkning och EU-försäkranCE-märkning

Produkter som omfattas av ekodesigndirektivet och dess produktförordningar får endast säljas om de är CE-märkta.

 

EU-försäkran om överensstämmelseEU-försäkran om överensstämmelse

Alla CE-märkta produkter måste ha en EU-försäkran om överensstämmelse som innebär att tillverkaren intygar att produkten uppfyller samtliga lagkrav som ställs på produkten, däribland ekodesigndirektivet.