Resurseffektivitetskrav genom ekodesign

Nu införs resurseffektivitetskrav, som krav på reservdelar och reparerbarhet, på allt fler produkter genom ekodesignförordningar.

Ekodesignförordningar under ekodesigndirektivet har hittills till största del handlat om krav på energieffektivitet. I EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi pekas ekodesigndirektivet ut som ett viktigt verktyg för att minska resursanvändningen och öka möjligheterna till en mer cirkulär ekonomi. Genom att ställa krav på förbättrad produktdesign ska produkter bli mer hållbara och lättare att reparera, återanvända och återvinna.

Under december 2018 och januari 2019 har tio produktförordningar reviderats på EU-nivå. I samband med revideringarna har det också har införts en basstruktur för utformning av resurseffektivitetskrav.

Följande produkter kommer få resurseffektivitetskrav från 2021:

Vad innebär kraven i mer detalj?

De resurseffektivitetskrav som införts ställer krav på reparerbarhet genom krav på tillgänglighet av specifika reservdelar och på design som förenklar reparation. Det ska även finnas reparations- och underhållsinformation tillgänglig för professionella reparatörer.

Det ställs också krav på förenklad återanvändning och återvinning genom design som förenklar demontering och på information för återvinning. Krav på demontering syftar till att underlätta avlägsnandet av komponenter upptagna i annex VII i EU:s direktiv om insamling och återvinning av avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE 2012/19/EU).

Fler produkter kommer att omfattas framöver

De resurseffektivitetskrav som införts är ett första steg för att främja en mer cirkulär ekonomi genom ekodesignkrav. I ett längre perspektiv vill EU-kommissionen använda ett mer systematiskt tillvägagångsätt för resurseffektivitetskrav.

Därför pågår det nu en utveckling av standarder relaterade till resurseffektivitetskrav i ekodesigndirektivet – bland annat tas det fram standarder kring produkters hållbarhet, reparerbarhet, separerbarhet, innehåll av återvunnen råvara och kritiska material i produktion samt hur information ska deklareras.
Läs mer om standardiseringsarbetet här.