Resurseffektivitetskrav genom ekodesign

Nu införs resurseffektivitetskrav, som krav på reservdelar och reparerbarhet, på allt fler produkter genom ekodesignförordningar.

Ekodesignförordningar under ekodesigndirektivet (2009/125/EG) har hittills till största del handlat om krav på energieffektivitet. Detta var naturligt då direktivet inledningsvis endast omfattade energianvändande produkter och bland de produkter som först valdes ut för ekodesignkrav visade livscykelanalyserna att energianvändningen i brukarfasen var den med störst miljöpåverkan.

Efter drygt åtta års arbete är närmare 30 produktgrupper reglerade och det är det nu dags för fler krav gällande andra aspekter. Paketet om cirkulär ekonomi pekar på just ekodesigndirektivet som ett viktigt verktyg för att minska resursanvändningen och öka möjligheterna till en mer cirkulär ekonomi.

Några produkter har redan gällande resurseffektivitetskrav genom ekodesignförordningar, detta är exempelvis livslängdskrav på lampor samt på slangen och motorn hos dammsugare.

Under hösten 2018 pågår nu förhandlingar inför reviderade och uppdaterade krav på tvättmaskiner, diskmaskiner, kylar och frysar för hushåll, samt på TV och belysning. För alla dessa produktgrupper föreslås nya resurseffektivitetskrav. Här kan du läsa ett sammanfattande PM om resurseffektivitetskraven för dessa produkter.

Under hösten 2018 genomför Energimyndigheten, via en extern konsult, en enkät och intervjuer om resurseffektivitetskraven på dessa produkter. Syftet är att kartlägga vad dessa krav kommer att innebära för tillverkare och återvinningsindustrin. Om du inte fått enkäten kan du maila till: emma.w...@sweco.se så får du en personlig länk.

Branschmöten och kommittéomröstningar

Här hittar du aktuella datum för svenska branschmöten och workshops samt EUs kommittéomröstningar om kraven.