Energimärkning på internet

Det finns krav på att energimärkning och produktblad ska visas på internet för vissa produkter. Kravet gäller om produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp på internet. Här får du information om vilka produkter som omfattas och hur du går tillväga för att uppfylla kraven.

Kraven gäller sedan den 1 januari 2015. Förordningen 518/2014 publicerades i Official Journal den 5 mars 2014 och är ett tillägg, en så kallad ändringsförordning, till andra energimärkningsförordningar.

Produkter som ska ha energimärkning på internet

 • Kylar/frysar
 • Tvättmaskiner
 • Torktumlare
 • Diskmaskiner
 • Luft/luftvärmepumpar
 • Dammsugare
 • TV-apparater
 • Lampor och armaturer
 • Ugnar
 • Fläktar
 • Vätska till vatten/- och luft/vattenvärmepumpar
 • Värmepannor
 • Varmvattenberedare
 • Ackumulatortankar
 • Professionella kylar och frysar
 • Ventilationsaggregat för bostäder

Frågor och svar

Vilka produkter omfattas av förordningen?

Förordningen ställer krav på nya produkter och produkter med nytt modellnummer som placeras på marknaden efter 1 januari 2015. Enligt förordningen tillåts användning av energimärkningsetiketten och produktbladet även på produkter som placerats på marknaden innan 1 januari 2015.

Vad innebär kraven på energimärkning och produktblad?

Både energimärkningsetiketten och produktbladet ska visas på internet, där produkten erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp.

Hur ska energimärkningsetiketten visas på internet?

Energimärkningsetiketten ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Etiketten ska vara av en storlek så att informationen är tydligt synlig och läsbar.

Etiketten får visas med hjälp av en kapslad skärmbild. Då ska den bild som används för att göra märkningen åtkomlig uppfylla följande krav:

 • Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.
 • På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.
 • Ha ett av dessa två format:

Vid användning av kapslad skärmbild ska även följande turordning användas för presentation av etiketten:

 • Den kapslade skärmbilden ska visas i direkt anslutning till produktens pris.
 • Bilden ska vara länkad till märkningen.
 • Märkningen ska visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.
 • Märkningen ska visas genom ett pop-up fönster, en ny flik, en ny sida eller en infälld skärmbild.

Vem ansvar för att tillhandahålla energimärkningsetikett och produktblad?

Tillverkaren, importören eller leverantören ska se till att en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad finns tillgänglig för återförsäljaren. Kraven på vilken information som ska anges i produktbladet anges i respektive produktförordnings bilagor. De parametrar som redan visas på energimärkningsetiketten behöver inte visas på produktbladet.

Hur ska produktbladet visas på internet?

Produktbladet ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara.

Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "Produktblad". Då ska informationen visas på samma sätt som vid den kapslade skärmbilden för etiketten, det vill säga genom första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

Vad ska produktbladet innehålla?

I produktbladet ska vissa parametrar redovisas, som till exempel skärmupplösning för TV-apparater. Informationen som ska finnas i produktbladet, och i vilken ordning informationen ska visas, anges i respektive produktgruppsförordning.

Här hittar du mer information om olika produktgrupper.

Hur skapar jag en energimärkningsetikett?

EU-kommissionen har tagit fram ett webbverktyg för dig som vill ha hjälp med att skapa energimärkningsetiketten för produkter som säljs online.

Gå till verktyget på EU-kommissionens webbplats