Dammsugare (Lot 17)

Från 1 september 2014 finns det ekodesign- och energimärkningskrav på dammsugare. Dessa krav skärptes 1 september 2017 och innebär att effekten begränsas till max 900 W, och att det ställs krav på dammupptagningsförmåga, alltså hur bra dammsugaren dammsuger.

Tillsammans beräknas förordningarna för dammsugare spara 19 TWh årligen år 2020. Energimärkningen gör det lättare att jämföra olika dammsugare då energieffektivitetsklass, årlig energianvändning, ljudnivå, dammupptagningsförmåga både på matta och på hårt golv samt partikelutsläpp visas på etiketten.

Produkter som omfattas av ekodesign- och energimärkningsförordningen är nätanslutna elektriska dammsugare, inklusive hybriddammsugare. Förordningen gäller inte för våtdammsugare, kombinerade våt- och torrdammsugare, batteridrivna dammsugare, robotdammsugare, industridammsugare eller centraldammsugare samt golvbonare och utomhusdammsugare.

Ekodesign

Ekodesignkraven på dammsugare gäller från 1 september 2014 och skärptes 1 september 2017. Kraven från år 2014 gäller årlig energianvändning, effekt och dammupptagning. Dessa krav skärptes 1 september 2017 och då tillkom samtidigt krav på partikelutsläpp, buller och livslängd på motor och dammsugarslang.

Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de dammsugare som de redan har i hemmen.

Energimärkning

Krav på energimärkning gäller från 1 september 2014. På etiketten visas energieffektivitet på en skala från A till G, där A är energieffektivast. Från 1 september 2017 gäller för nya dammsugare att etiketten utökas med klasserna A+, A++ och A+++, samtidigt som de lägsta klasserna E, F och G försvinner. På etiketten visas också dammsugarens årliga energianvändning, ljudeffektnivå, klass för partikelutsläpp, dammupptagningsklass på hårt golv samt dammupptagningsklass för matta.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter.

Revidering

Kraven ska ses över senast 2018 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
8 mars 2017 Rapport om översyn av livslängdskrav (engelska)
9 mars 2017 Tillägg energimärkning för dammsugare (engelska)

14 mars 2016

Rapport om livslängd (engelska)
2 september 2014 Riktlinjer för ekodesign- och energimärkningsförordningarna för dammsugare (engelska)
20 augusti 2014 Komplettering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna för dammsugare (svenska)
13 juli 2013 Ekodesignförordning 666/2013 (svenska)
13 juli 2013 Ekodesignförordning 666/2013 (engelska)
13 juli 2013 Energimärkningsförordning 665/2013 (svenska)
13 juli 2013 Energimärkningsförordning 665/2013 (engelska)
Avslutad Slutrapport från förstudie