Diskmaskiner för hushållsbruk (Lot 14)

Det finns nu ekodesignkrav för diskmaskiner som bland annat innebär att diskmaskinerna måste diska rent för att få säljas inom EU. Det finns också krav på energimärkning.

EU-kommissionen har skickat ut förslag till reviderade förordningar för ekodesign och energimärkning för diskmaskiner för hushållsbruk, se i tabellen längst ner på denna sida.

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med revidering av förordningarna för diskmaskiner. Vill man anmäla sig som intressent för att få information kan man göra det på EU-kommissionens webbplats.

En nyhet är att det nu föreslås krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet eller tillgänglighet på reservdelar. Läs mer om resurseffektivitetskraven här.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven på diskmaskiner anger krav på energieffektivitet från december 2011. Kraven skärps sedan stegvis. Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion. Återförsäljarna får sälja slut på sina lager och konsumenterna får självklart fortsätta använda de diskmaskiner som de redan har i hemmen.

Kraven gäller för diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk och inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

De olika stegen i ekodesign träder i kraft december 2011, juni 2012, 1 december 2012, 1 december 2013 och 1 december 2016 och kraven gäller för energieffektivitetsindex, diskeffektivitetsindex och torkeffektivitetsindex samt informationskrav.

Energimärkning

Hur energieffektiv en diskmaskin är visas med energimärkningen på en skala A+++ till D där A+++ är effektivast. Diskmaskiner som omfattas är diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk samt inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

Energimärkningskraven gäller från 20 december 2011 och 20 april 2012 och på etiketten ska energieffektivitetsklass anges, från D till A+++. På etiketten ska även den årliga energianvändningen, vattenförbrukning, torkeffektivitetsklass, antal standardkuvert för standarddiskcykeln och ljudnivå anges.

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter. 

Revidering

EU-kommissionen har påbörjat översyn inför revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna för kyl/frys, tvättmaskiner och diskmaskiner för hushållsbruk, samt för belysning, pumpar och digitalboxar. Detta har resulterat i en så kallad omnibus review report.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
17 oktober 2018 Förslag ekodesign diskmaskiner (engelska)
17 oktober 2018 Förslag ekodesign diskmaskiner - bilagorna (engelska)
17 oktober 2018 Förslag energimärkning diskmaskiner (engelska)
17 oktober 2018 Förslag energimärkning diskmaskiner - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
31 augusti 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
30 oktober 2017 Förklarande dokument ekodesign Diskmaskiner
30 oktober 2017 Utkast ny ekodesignförordning Diskmaskiner hushåll 
30 oktober 2017 Bilaga utkast ny ekodesignförordning Diskmaskiner hushåll
30 oktober 2017 Utkast ny energimärkningsförordning Diskmaskiner hushåll
30 oktober 2017 Bilaga utkast ny energimärkningsförordning Diskmaskiner hushåll
2017 Förstudie diskmaskiner hushåll 
2017

Förklarande dokument till förstudie diskmaskiner hushåll

10 november 2010 Ekodesignförordning 1016/2010 (svenska)
10 november 2010 Ekodesignförordning 1016/2010 (engelska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1059/2010 (svenska)
28 september 2010 Energimärkningsförordning 1059/2010 (engelska)