Elektriska kompressorer (Lot 31)

Det planeras att införas ekodesignkrav för elektriska kompressor. Särskilt kompressorer som inte ingår i Lot 11 eller 30.

Möten 2019

EU-kommissionen planerar många möten innan sommaren – välkommen på branschmöten! Datum och mer information om mötena hittar du här.

Ekodesignförordningen för elektriska kompressorer kan sammanfattas med förslag på ekodesignkrav med följande omfattning:

  • Roterande standard luftkompressorer inom ett volymflöde av 5 till 1280 liter/sek som drivs med en eller flera trefasmotor/er
  • Kolvkompressorer inom ett volymflöde av 2 till 64 liter/sek som drivs med en eller flera trefasmotor/er

De roterande standard luftkompressorerna kan både ha variabelt eller kontsant flöde. En standard luftkompressor definieras som en elektrisk kompressor konstruerad för att suga in luft från omgivningen och ge ett utgående luftflöde på 7 till 14 bar och som under kompressionsprocessen har varit i kontakt med olja eller vatten som tillförts kompressorns kammare för kylning, smörjning eller tätning av denna kammare och roterande delar i den.

Omfattningen inkluderar även produkter i en komplett enhet med drivanordning, motor, transmission och drivdon eller växellåda och andra komponenter som behövs för en avsedd säker användning enligt det utvidgade synsättet för produkter (extended product approach).

Ekodesignkraven på dessa kompressorer förväntas spara 1,6 TWh för år 2030 i EU.

Dokument från EU-kommissionen

8 september 2014 Arbetsdokument ekodesignförordning (engelska)
8 september 2014 Bilaga till arbetsdokument ekodesignförordning - förklaringar (engelska)
8 september 2014 Bilaga till arbetsdokument ekodesignförordning - övergångsmetoder (engelska)