Kyl och frys för handel (med direkt försäljningsfunktion)

Ett preliminärt förslag till ekodesignkrav och energimärkning finns nu för kyl och frys med direkt försäljningsfunktion, såsom dryckeskylar, glassboxar och kyl- och frysdiskar för butiker. Beslutet om förslagen kommer att tas i januari 2019.

Branschmöte 2019

Med anledning av uppdaterade versioner av förslagen för förordningar gällande ekodesign och energimärkning av kyl och frys för handel (tidigare kallad kommersiell kyla), bjuder Energimyndigheten in till ett nytt branschmöte. Mötet kommer i första hand fokusera på ändringar från tidigare versioner.  

Mötet äger rum fredagen den 4 januari kl. 13:00–15:00 hos Energimyndigheten på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Det finns även möjlighet att delta via Skype. Synpunkter på förslaget och anmälan till mötet kan skickas till: emma.o...@energimyndigheten.se.

Mer information om de nya förslagen finns att läsa i ett svenskt PM som tagits fram av Sweco på uppdrag av Energimyndigheten. Läs sammanfattning här.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
17 december 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
17 december 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
17 december 2018

Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)

17 december 2018

Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)

15 oktober 2018

Utkast reviderad förordning för ekodesign (engelska)

15 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för ekodesign - bilagorna (engelska)
15 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning (engelska)
15 oktober 2018 Utkast reviderad förordning för energimärkning - bilagorna (engelska)
2 juli 2014 Utkast temporära provningsmetoder (engelska)
2 juli 2014 Bakgrund lagförslag (engelska)
2 juli 2014 Förslag ekodesignkrav (engelska)
2 juli 2014 Förslag energimärkning (engelska)
11 april 2014 Förstudie ekodesignförordning (engelska)
2013-2014 Komplettering av förstudie (EU-kommissionens webbplats)
23 april 2010 Förslag ekodesignförordning (engelska)
Avslutad Slutrapport från förstudie (engelska)