Smarta apparater

För smarta apparater (Smart appliances) pågår det en förstudie som ska undersöka om man kan ställa ekodesignkrav på dessa produkter.

Förstudien kommer att bland annat att analysera tekniska, ekonomiska, miljömässiga och marknads- och samhällsaspekter som är relevanta för en bred marknadsintroduktion av smarta apparater. I en första fas kommer man att definiera och kategorisera smarta apparater. Dessutom måste det fastställas vad som omfattas av begreppet "apparater ". Relevanta apparaten är produkter såsom vitvaror , HVAC (värme , ventilation och luftkonditionering), laddare och lokala enheter med tillhörande strömkälla och belysning.

Läs mer på studiens webbplats.

Där kan man även anmäla sig som intressent (stakeholder) för att löpande få ta del av information kring arbetet.