Transformatorer

Transformatorer har från år 2015 ekodesignkrav på energiprestanda och produktinformation. Kraven kommer att skärpas år 2021.

Revidering

Revidering av ekodesignkraven för transformatorer pågår. Förslagen för de nya kraven hittas längst ner på sidan i dokumenttabellen. Förslagen är under beredning inom EU-kommissionen och antas vara mycket nära de slutliga förslagen.

Branschmöten 2018

Energimyndigheten kommer att representera Sverige på kommittémötena och inför detta välkomnar vi synpunkter från dig i branschen. Vi bjuder in till ett flertal branschmöten där du har möjlighet att medverka både på plats i Stockholm eller via Skype.

Datum och mer information om mötena hittar du här.

Ekodesignkrav

Ekodesignförordningen omfattar små, medelstora och stora transformatorer. Förordningen innehåller bland annat minimikrav på för energiprestanda för små- , medelstora och stora transformatorer samt krav på produktinformation. Kraven gäller för tillverkare och importörer inom EU. Ekodesignkraven för transformatorer antogs vid en omröstning i december år 2013.

Omfattning och undantag

De antagna ekodesignkraven och omfattar distributionstransformatorer och stora krafttransformatorer med en minsta effekt på 1 kVA som används för kraftöverföring och distribution med frekvensen 50 Hz. Undantag finns för bland annat mättransformatorer, starttransformatorer, och järnvägstransformatorer.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
19 oktober 2018 Förslag ekodesign transformatorer (engelska)
19 oktober 2018 Förslag ekodesign transformatorer bilagor (engelska)
21 maj 2014 Ekodesignförordning 548/2014 (svenska)
21 maj 2014 Ekodesignförordning 548/2014 (engelska)