Utbildningens upplägg

Energilyftet är en webbaserad utbildning som i sin helhet kan genomföras via internet. Det ger en god flexibilitet och möjlighet att gå utbildningen i etapper i den takt det passar deltagaren. Utöver det erbjuder Energilyftet seminarier runt om i landet, som en god möjlighet att komma igång, diskutera med kollegor, bli introducerad till webbutbildningen och ta del av intressanta studiebesök. Vid ett par tillfällen per termin erbjuds även webbinarium, där du kan ställa frågor till kursledare.


Steg 1: Seminarium

Seminariet pågår en halvdag och innehåller presentationer och diskussioner i grupper där deltagare kan delge sina erfarenheter i ämnet. Målet med seminariet är att samla olika yrkesgrupper inom målgruppen, skapa diskussion och ge allmän information om lågenergibyggnader.

På seminariet får du svar på frågor som: Varför ska vi bygga energieffektivt? Hur kommer man igång med att bygga lågenergibyggnader? Finns praktiska exempel i närheten av mig? Relevanta studiebesök kommer att erbjudas i samband med seminariet, på orter där seminarier hålls.

Steg 2: Webbaserad utbildning

För fördjupad kunskapshöjning har en webbaserad utbildning utvecklats. Varje kursdeltagare kan själv välja när utbildningen ska genomföras men rekommenderad tidsperiod för att gå den webbaserade kursen är inom fyra veckor från seminariet.

Den internetbaserade utbildningen kommer att vara ämnesanpassad och innehålla sakfrågor för specifika ämnen där varje aktör kan välja ut de teman som är mest relevanta för dem. Genomför man hela Energilyftet, inklusive seminarium, studiebesök och webbaserad utbildning beräknas kursen ta 25-30 timmar. Varje avsnitt i webbutbildningen avslutas med kunskapsfrågor. Efter godkända kunskapsfrågor kan ett personligt kursintyg skrivas ut.

Ställ frågor till våra experter via webbinarier

Därefter ges kursdeltagarna möjlighet att delta på ett webbinarium och ställa frågor till ämnesexperter.