Du kan få hjälp i ditt energieffektiviseringsarbete. Här presenterar vi våra olika typer av stöd.

Ditt företag har möjlighet att söka ekonomiska stöd för energieffektivisering. Bland annat energikartläggningsstöd och investeringsstöd för solceller.

Energikartläggningsstöd

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden (max 50 000 kronor) för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan.

Stödet är en del av vårt erbjudande till små och medelstora företag. Du kommer att bli omdirigerad till vår portal för små och medelstora företag.

Energisteget

Som industriföretag kan du söka två typer av ekonomiska stöd för energieffektivisering.

Stöd för offentlig sektor

Lokal och regional kapacitetsutveckling: Stöd för dig inom offentlig sektor som vill stärka det systematiska och strategiska energi- och klimatarbetet inom exempelvis fysisk planering, offentlig upphandling och hållbara transporter.

Investeringsstöd till solceller

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet riktar sig till alla typer av aktörer såsom företag, offentliga organisationer och privatpersoner.