Kapacitetsutvecklande stöd

Vi har stöd för dig som vill utveckla din kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden.

Coacher för energi och klimatCoacher för energi och klimat

Har ditt företag en energianvändning under 300 000 kWh? Då kan du få hjälp via projektet coacher för energi och klimat. Coacher finns tillgängliga runt om i landet och kan på plats hjälpa dig.

 

Lokal- och regional kapacitetsutvecklande stödLokal- och regional kapacitetsutvecklande stöd

Stödet hjälper organisationer att utveckla sin kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden. Till exempel fysisk planering, offentlig upphandling och hållbara transporter.

 

Metodstöd för industrinMetodstöd för industrin

Vill du energieffektivisera ditt företag? Ibland kan det vara svårt att veta hur du bäst går tillväga. Därför har vi inom projektet Incitament för energieffektivisering tagit fram en rad hjälpmedel som vi kallar metodstöd.

 

MiljöstudierMiljöstudier

Efter en energikartläggning och genomförandet av dess åtgärder kan det fortfarande finnas stora möjligheter till ytterligare energieffektivisering. Då kan stödet Miljöstudier vara nästa steg för ditt företag.

 

SektorsstrategierSektorsstrategier

Fem sektorer har valts ut som särskilt intressanta i energieffektiviseringsarbetet. Just nu pågår arbetet med att utforma det program som ska vara grund för samverkan mellan sektorerna. Ett deltagande i det fortsatta arbetet med sektorsstrategier kan ge många värden för den enskilda individen eller organisationen.

 

Incitament för energieffektiviseringIncitament för energieffektivisering

Incitament för energieffektivisering kombineras den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag (SMF) med energieffektivisering.