Kapacitetsutvecklande stöd

Vi har stöd för dig som vill utveckla din kapacitet att arbeta systematiskt och strategiskt med att integrera energi- och klimatfrågor i olika områden.

Metodstöd för industrin

Vill du energieffektivisera ditt företag? Ibland kan det vara svårt att veta hur du bäst går tillväga. Därför har vi inom projektet Incitament för energieffektivisering tagit fram en rad hjälpmedel som vi kallar metodstöd.