Ekonomiska stöd

Under dessa sidor presenteras vilka ekonomiska stöd du kan söka för din organisation.

Energikartläggningsstöd

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden (max 50 000 kronor) för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan.

Energisteget

Inom programmet Energisteget kan industriföretag söka två typer av ekonomiska stöd för energieffektivisering.

Stöd för klimatarbete i offentlig sektor

Stöd till projekt hos lokala och regionala offentliga aktörer som stärker det systematiska och strategiska arbetet på energi- och klimatområdet.

Ansök som solcellssbidrag

Solcellsstödet riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Stödnivån för samtliga sökande är maximalt 30 procent.

Fördjupade stöd inom energieffektivisering

Ansök om finansiellt stöd för nästa steg i ditt företags energieffektivisering. För små och medelstora företag som vill bli mer energieffektiva, eller för de som vill ta fram energieffektiva produkter eller tjänster.