Ekonomiska stöd

Under dessa sidor presenteras vilka ekonomiska stöd du kan söka för din organisation.

EnergikartläggningsstödEnergikartläggningsstöd

Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och energiplan. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd, och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas.

EnergistegetEnergisteget 

Inom programmet Energisteget kan industriföretag söka två typer av ekonomiska stöd för energieffektivisering.

Stöd för klimatarbete i offentlig sektorStöd för klimatarbete i offentlig sektor

Stöd till projekt hos lokala och regionala offentliga aktörer som stärker det systematiska och strategiska arbetet på energi- och klimatområdet.

 

SolcellsstödAnsök som solcellssbidrag

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Från och med 1 januari 2018 är stödnivån för samtliga sökande maximalt 30 procent.

SolcellsstödFördjupade stöd inom energieffektivisering

Ansök om finansiellt stöd för att ta nästa steg i ditt företags energieffektivisering. Det finns en rad möjligheter för små och medelstora företag som vill bli mer energieffektiva, eller för de som vill ta fram energieffektiva produkter eller tjänster. Det är möjligt att ansöka om finansiellt stöd för att till exempel göra en studie inför en investering, utbildning, utveckling eller test av ny energieffektiv teknik.