Energikartläggningsstöd

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget.

EnergikartläggningsstödEnergikartläggningsstöd

Vill ditt företag arbeta mer effektivt med er energianvändning? Och minska kostnaderna för energi? En energikartläggning är då första steget.

 

EnergikartläggningsstödEnergikartläggningens innehåll

Här har vi samlat information om vad energikartläggningen ska innehålla för att ditt företag ska få stöd.

 

Ansök om stödAnsök om stöd

När du vill ansöka om stöd för energikartläggning gör du det via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. På denna sida hittar du hur du gör detta steg för steg.

 

Genomför energikartläggningenGenomför energikartläggningen

När ditt företags ansökan har godkänts kan en energikartläggning påbörjas. De flesta företag väljer att anlita en energikonsult för att genomföra kartläggningen.

 

LägesrapporteraLägesrapportera

När energikartläggningen är genomförd och det är beslutat om vilka åtgärder som ska genomföras är det dags att lägesrapportera till Energimyndigheten.

 

Utbetalning av stödetUtbetalning av stödet

För att stödet för energikartläggning ska betalas ut ska energikartläggningen vara genomförd och lägesrapporteringen vara godkänd. Här får du mer information om hur utbetalningen av stödet går till.

 

SlutrapporteraSlutrapportera energikartläggningen

Två år efter att företaget har genomfört energikartläggningen ska företaget slutrapportera till Energimyndigheten. Hur har det gått med åtgärderna? Hur stor har energieffektiviseringen blivit hittills?

 

Frågor och svar om energikartläggningFrågor och svar om energikartläggning

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om energikartläggningsstödet.

 

KontaktKontakt

Vill ditt företag komma igång och energieffektivisera? Har ni frågor om våra stöd? Vill ni få hjälp att söka stöd? Kontakta energikontoret i din region. Här finns kontaktuppgifterna.