Teknikutveckling och innovation – fördjupande stöd inom energieffektivisering

Små och medelstora företag kan få upp till 70 procent av kostnaden i stöd för åtgärder som leder till energieffektivisering. Inom projektet Teknikutveckling och innovation finns möjlighet att söka finansiellt stöd för en rad olika åtgärder – allt för att underlätta en effektivare energianvändning.

EnergikartläggningsstödÅtgärder för energieffektivisering

Är kostnaden för ett energieffektivare alternativ större? Ditt företag kan då få stöd för att minska den extra kostnaden. Här hittar du också stöd för företag som vill undersöka sina möjligheter inför en energieffektiv investering.

 

EnergikartläggningsstödOrganisations- och
processinnovation

För de företag som vill utveckla sitt arbetssätt, och arbeta både smartare och mer energieffektivt.

 

EnergikartläggningsstödKonsulttjänster och
kunskapshöjande insatser

Saknar ditt företag kunskap för att bli mer energieffektiva. Få stöd för att ta in hjälp utifrån eller för att höja kompetensen bland personalen.

 

EnergikartläggningsstödStöd till innovation och
experimentell utveckling

Arbetar ditt företag med energieffektiv produkter eller tjänster men behöver rådgivning eller genomföra tester finns möjlighet till stöd inom detta område.

 

Energikartläggningsstöd Ansök om stöd

När du vill ansöka om fördjupade stöd gör du det via Energimyndighetens e-tjänst E-kanalen. På denna sida hittar du hur du gör detta steg för steg.

 

EnergikartläggningsstödRapportera

När ditt företag genomfört projektet ska du rapportera in ekonomisk redovisning, tidredovisning och en sammanfattande rapport. Här får du mer information om rapporteringen.

 

EnergikartläggningsstödFrågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor.

 

EnergikartläggningsstödKontakt

Vill ditt företag komma igång och energieffektivisera? Har ni frågor om våra stöd? Vill ni få hjälp att söka stöd? Kontakta energikontoret i din region. Här finns kontaktuppgifterna.