Rådgivning och övriga stöd

Vi har även stöd i form av rågivning, företagsnätverk och beställargrupper. Under dessa sidor kan du läsa mer om dessa stöd.

Hitta din energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och den hjälper dig att få en överblick över vilka olika alternativ du har att välja mellan.

Energikontor

Vill ditt företag komma igång och energieffektivisera? Har ni frågor om våra stöd? Vill ni få hjälp att söka stöd? Kontakta energikontoret i din region. Här finns kontaktuppgifterna.

Företagsnätverk för energieffektivisering

Över hela landet arbetar företag med energieffektivisering genom att delta i regionala företagsnätverk. Projektet ska hjälpa små och medelstora företag att effektivisera sin energianvändning med 15 procent under en fyraårsperiod.

Beställargrupper

Vi har flera beställargrupper och nätverk. De fungerar som en plattform för samverkan mellan branschaktörer och staten i syfte att minska energianvädningen i byggnader.