Energimärkning av dammsugare

Så här läser du etiketten för dammsugare.

Denna etikett gäller för dammsugare satta på marknaden från och med 2017-09-01

 

Energieffektivitetsklass på skalan A+++ till D

Energieffektivitetsklass, visas på en skala från A+++ till E, där A+++ är effektivast. För dammsugare satta på marknaden innan 2017-09-01 finns den äldre etiketten med A till G, där A är effektivast. Dammsugaren i det övre exemplet har energiklass A+++ och dammsugaren i det nedre exemplet har energiklass A.

 

 

Denna etikett gäller för dammsugare satta på marknaden mellan 2014-09-01 och 2017-08-31

 

 

 

   

Energieffektivitetsklass på skalan A till G

Energieffektivitetsklass, visas på en skala från A till G, där A är effektivast. Dammsugaren i exemplet har energiklass A. Från år 2017 skärps kraven och energimärkningen utökas med
ytterligare A-klasser, A+, A++ och A+++, där A+++ är effektivast. Samtidigt försvinner de sämre klasserna.

Årlig energianvändning i kilowattimmar

Energianvändningen beräknas på att du dammsuger 50 gånger på ett år, det vill säga nästan en gång i veckan. På energimärkningen visas det som kilowattimmar per annum, där annum är latin för år. Den verkliga energianvändningen beror dock på hur stort hus du har och hur ofta och länge du dammsuger per gång.

Ljudeffektnivå (buller)

Hur mycket dammsugaren bullrar ska visas på energimärkningen. Ljudeffektnivån gäller bara när dammsugaren används på matta, på hårt golv blir ljudet ofta högre. En skillnad på två decibel är knappt hörbar, medan en skillnad på tio decibel upplevs som dubbelt så högt.

Du kan oftast själv bestämma när du dammsuger så att bullret inte stör. Från 2017 kommer alla nya dammsugare få bullra max 80 dB(A).

Partikelutsläpp skala A-G

Hur mycket partiklar som släpps ut i rummet när du dammsuger visas på en skala från A till G, där A är lägst utsläpp. A betyder 50 gånger färre partiklar än G. Utsläppen mäts vid max luftflöde på dammsugaren. På energimärkningen visas detta som ett dammoln vid utblåset på dammsugaren. Tänk på att rengöra eller byta filter regelbundet.

Dammupptagning på matta och hårt golv

Hur bra dammsugaren gör rent visas också på en skala från A till G, där A är bäst dammupptagning. Det finns en klass för dammsugning på mjuk matta och en annan för dammsugning på hårt golv. Munstyckets design och funktion har ofta betydelse för hur bra dammsugaren gör rent.

Ska markeras tydligt om munstycke för matta eller hårt golv saknas

Om munstycket på dammsugaren inte är lämpligt för mjuk matta eller för hårt golv ska detta visas tydligt på energimärkningen i form av en röd "stoppsignal". Dammsugare för hushåll har normalt ett munstycke som går att ställa om för olika underlag.