Vägledningar

Under dessa sidor hittar du vägledningar för olika typer av organisationer. Till exempel jordbruk och butikslokaler.

VägledningarAlla vägledningar

Här hittar du alla vägledningar och guider för energieffektivisering i företag. 

ButikslokalerButikslokaler

Butikslokaler använder energi genom uppvärmning, kyla, ventilation och belysning. Men förutom den egna användningen har handeln också en möjlighet att påverka konsumentens energianvändning genom tydlig information om produkternas energianvändning.