Energieffektivisering i jordbruk

Här hittar du information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt jordbruk.

Inspirationsfilm

Träffa Dalby Ekologiska som gjort flera åtgärder för att energieffektivisera sitt jordbruk.

 

Vägledningar

 

Energihushållning i jordbruk

En vägledning för dig som vill ha information och tips på vad du kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt jordbruk.

Ladda ner här

Metodstöd: Energihushållning i jordbruk

Denna vägledning riktar sig till dig som jobbar med tillsyn enligt miljöbalken på en kommun eller länsstyrelse men också till dig som är jordbrukare. Vägledningen handlar om vanligt förekommande processer inom jordbruk.

Ladda ner här