Frågor och svar

Här finns svar på vanliga frågor inom olika områden rörande EKL, se menyn längst ned.

Informationen på den här sidan ersätter inte de krav som finns i lag, förordning och föreskrifter om energikartläggning i stora företag. Om denna sida med tillhörande länkar innehåller uppgifter som strider mot lagstiftningen så gäller alltid de skrivningar som finns i lag, förordning och föreskrifter före uppgifterna på denna sida.

Om du inte hittar svaret på din fråga här, är du välkommen att höra av dig till info...@energimyndigheten.se

Vill du hellre läsa alla frågor och svar i ett samlat dokument så hittar du det här.