Seminarier och workshops

De första resultaten av energikartläggningarna har nu rapporterats till Energimyndigheten. Vi bjuder därför in till kombinerade informationsseminarier och workshops för att informera om vad kartläggningarna har lett till samt diskutera vad som kan göras bättre under de tre kommande åren.

Vi bjuder in till kombinerade informationsseminarier och workshops riktat till de olika sektorerna men också till energikartläggare. Målet är att så många olika aktörer som möjligt är uppdaterade och deltar i processen att förenkla rapportering och öka nyttan av de kartläggningar som utförts.

Under dagen kommer vi bland annat att presentera ett nytt vägledningsmaterial för att energieffektiva åtgärder samt diskutera senaste nytt från Regeringskansliet angående sektorsstrategier.

Alla seminarier och workshops är kostnadsfria och vi bjuder på lunch.

Aktuella seminarier och workshops 2017

Workshop/seminarium:
Skapa nytta av genomförd energikartläggning

Målgrupp

26 september, Stockholm
kl.10.00-15.00
Anmälan 

Energikartläggare

3 oktober, Umeå
kl.10.00-15.00
Anmälan

Allmän

5 oktober, Göteborg
kl.10.00-15.00
Anmälan

Transport

19 oktober, Stockholm
kl.10.00-15.00
Anmälan

Industri
24 oktober, Stockholm 
kl.10.00-15.00
Anmälan
Handel
8 november, Stockholm
kl.10.00-15.00
Anmälan
Bygg och anläggning
9 november, Stockholm
kl.10.00-15.00
Anmälan
Fastighet
15 november, Göteborg
kl.10.00-15.00
Anmälan
Allmän
16 november, Malmö
kl.10.00-15.00
Anmälan
Allmän

21 november, Stockholm + webinar
kl.10.00-15.00
Anmälan

Allmän

 

Genomförda seminarier och workshops

Seminarium: Certifierade energikartläggare: genomförande, rapportering och certifiering 26 januari 2017, Stockholm

Se dokumentation

Seminarium: Energikartläggning - genomförande och rapportering 15 december 2016, Stockholm

Se dokumentation

Seminarium: Energikartläggning - genomförande och rapportering 8 december, Göteborg

Se dokumentation

Seminarium: Energikartläggning - genomförande och rapportering 7 december, Malmö

Se dokumentation
Seminarium: Inför energikartläggningen
26 april, Alvesta
Se dokumentation
Seminarium: Inför energikartläggningen
21 april, Umeå 
Se dokumentation

Seminarium: Inför energikartläggningen 14 april, Eskilstuna

Se dokumentation och se seminariet på film i efterhand
Seminarium: Inför energikartläggningen
5 april, Göteborg
Se dokumentation
Seminarium: Inför energikartläggningen
31 mars, Malmö 
Se dokumentation
Seminarium: Inför energikartläggningen
21 mars, Stockholm 

Se dokumentation

   
Workshop: Energikartläggning i transportföretag - rapportering 25 november, Stockholm Se dokumentation
Workshop: Energikartläggning i fastighetsföretag - rapportering 15 november, Stockholm Se dokumentation

Workshop: Energikartläggning i bygg- anläggnings och installationsföretag - rapportering 10 november, Stockholm 

Se dokumentation

Workshop: Energikartläggning i handelsföretag - rapportering 27 oktober, Stockholm

Se dokumentation
Workshop: energikartläggning i industriföretag- rapportering
4 oktober, Stockholm
Se dokumentation