Seminarier och workshops

De första resultaten av energikartläggningarna har nu rapporterats till Energimyndigheten. Vi bjuder därför in till kombinerade informationsseminarier och workshops för att informera om vad kartläggningarna har lett till samt diskutera vad som kan göras bättre under de tre kommande åren.

Vi bjuder in till kombinerade informationsseminarier och workshops riktat till de olika sektorerna men också till energikartläggare. Målet är att så många olika aktörer som möjligt är uppdaterade och deltar i processen att förenkla rapportering och öka nyttan av de kartläggningar som utförts.

Under dagen kommer vi bland annat att presentera ett nytt vägledningsmaterial för att energieffektiva åtgärder samt diskutera senaste nytt från Regeringskansliet angående sektorsstrategier.

Alla seminarier och workshops är kostnadsfria och vi bjuder på lunch.

Aktuella seminarier och workshops 2017

Workshop/seminarium:
Skapa nytta av genomförd energikartläggning

Målgrupp

19 oktober, Stockholm
kl.10.00-15.00
Anmälan

Industri
24 oktober, Stockholm 
kl.10.00-15.00
Anmälan
Handel
8 november, Stockholm
kl.10.00-15.00
Anmälan
Bygg och anläggning
9 november, Stockholm
kl.10.00-15.00
Anmälan
Fastighet
15 november, Göteborg
kl.10.00-15.00
Anmälan
Allmän
16 november, Malmö
kl.10.00-15.00
Anmälan
Allmän

21 november, Stockholm + webinar
kl.10.00-15.00
Anmälan

Allmän

 

Genomförda seminarier och workshops 2017

Workshop/seminarium: Skapa nytta av genomförd energikartläggning 5 oktober 2017, Göteborg Se dokumentation

Workshop/seminarium: Skapa nytta av genomförd energikartläggning 3 oktober 2017, Umeå

Se dokumentation

Workshop/seminarium: Skapa nytta av genomförd energikartläggning 26 september 2017, Stockholm

Se dokumentation

Seminarium: Certifierade energikartläggare: genomförande, rapportering och certifiering 26 januari 2017, Stockholm

Se dokumentation

Genomförda seminarier och workshops 2016

Här hittar du dokumentation från genomförda seminarier och workshops under 2016.