Samrådsmöten i Bryssel

Kommissionen planerar en rad samrådsmöten i Bryssel under hösten, både för kommande förordningar och för revidering av befintliga förordningar. Energimyndigheten representerar Sverige på alla listade möten. De preliminära datumen för dessa möten listas nedan tillsammans med en länk till respektive förstudie. (länkar kommer att fyllas på efterhand)

Samrådsmöten (ECF) föregås av nationella branschmöten i Energimyndighetens regi dit alla intresserade är välkomna. Kontakta ekod...@energimyndigheten.se om du vill få inbjudningar till dessa branschmöten.

Vi informerar även om kommande nationella branschmöten i vårt nyhetsbrev. Anmäl dig vårt nyhetsbrev om ekodesign och energimärkning här. 

Samrådsmöten 2017

September

  • Fri 15: ECF sub-group meeting - Data base of products (Suppliers)

October

  • Mon 2: ECF sub-group meeting - Data base of products (Compliance)
  • Wed 25: ECF meeting – Welding and machine tools and Review power transformers

November

December

  • Wed 6: ECF meeting – Review household fridges
  • Tue 7: ECF meeting – Review lighting products
  • Wed 8: ECF meeting – Review water pumps