Tillsynsprojekt

Miljösamverkan Sverige tar fram tillsynsprojekt under 2014.

Miljösamverkan Sverige kommer under 2014 att arbeta med ett tillsynsprojekt inom energi för att kunna köra det under 2015. I gruppen som arbetar med projektet finns representanter från olika länsstyrelser samt Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Redan innan har många energitillsynsprojekt bedrivits. På Miljösamverkans webbplats finns länkar till de olika miljösamverkansorganisationerna och där finns mer information om de tillsynsprojekt som har bedrivits kring energi.

Länsstyrelsen i Skåne län har under flera år arbetat med projektet PROEFF där tillsyn av energifrågor görs i samarbete med energi- och klimatrådgivare och kombineras med informationsinsatser riktade mot verksamhetsutövare. Läs mer om PROEFF på deras webbplats.

Andra regioner som arbetar med tillsynsprojekt kring energi just nu är Uppsala och Västmanlands län, Västra Götaland, samt Dalarna.

Energifrågor i jordbruket

Länsstyrelsen i Skåne samt Jordbruksverket bedriver under 2014 ett energiprojekt kring prövning och tillsyn. Projektet kommer att innefatta utbildningar, framtagande av material, vägledning via Jordbruksverkets tillsynsforum Ning, samt platsbesök på gårdar. Mer information om projektet kommer på Jordbruksverkets webbplats.