Krav på energimärkning

Enligt reglerna om energimärkning har återförsäljare av produkter ett särskilt ansvar. Detta gäller både i butik, i reklam och på internet.

Här är en generell beskrivning av vilka regler som gäller i butik, i reklam och på internet. Beroende på vilken produktgrupp det är kan det finnas ytterligare krav eller något undantag.

Energimärkningen

På energimärkningen visas energiklass och energianvändning och andra viktiga egenskaper som buller. Energimärkningsetiketten har pilar från grönt till rött och en skala från A +++ till D eller G, där A +++ är energieffektivast.

I butik

Produkter som omfattas av en förordning om energimärkning ska vara försedda med en energimärkningsetikett i butiken. Etiketten ska vara synligt placerad för att konsumenterna lätt ska kunna ta del av informationen på etiketten.

Tillverkaren eller importören av produkten ansvarar för att förse dig som är återförsäljare med korrekta etiketter. Du som återförsäljare ansvarar för att etiketten placeras på rätt produkt och är väl synlig.

Internet

När produkter säljs på internet och genom vissa andra försäljningskanaler som till exempel postorder kan köparen inte se produkten i verkligheten innan köp. Då ska energimärkningsetiketten visas elektroniskt, tillsammans med ett elektroniskt produktblad.

Läs mer om energimärkning på internet.

Reklam

Med reklam menas i det här sammanhanget marknadsföring för en produkt där konsumenten sedan går in i en butik eller handlar på en internetsida med fullständig information. Om reklamen innehåller energirelaterad information eller prisinformation ska information lämnas om produktens energieffektivitetsklass och den skala av energieffektivitetsklasser som finns tillgänglig på etiketten för produkten. Att skalan ska inkluderas i reklam är ett nytt krav från 2017.

Energimyndigheten utför marknadskontroller

Energimyndigheten utför marknadskontroller för att kontrollera att återförsäljare i Sverige uppfyller gällande krav på energimärkning.

För definitioner av begrepp och specifika krav för särskilda produktgrupper, se respektive förordning på sidan Produktgrupper .