Hearing om sektorsstrategier för energieffektivisering - 25 sep, 2017

Den 25 september hölls en öppen hearing. Syftet var att föra en bred dialog kring uppdragets utformning och få in synpunkter på valet av sektorer. Du kan se inspelningen av hearingen här nedan.

Presentationen från hearingen hittar du här (pdf)