Besmå

BeSmå, nätverk för energieffektivisering i småhus, är ett nätverk som ska driva projekt för att minska energianvändningen vid nybyggnation och renovering av småhus.

Nätverket BeSmå har som mål att:

  • minska beroendet av energi i form av värme och el i småhus och att därmed minska påverkan på miljön,
  • ta fram metoder och verktyg för att undanröja hinder för en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder i småhussektorn,
  • skapa förutsättningar för en tidigare introduktion av energieffektiva system och produkter på marknaden med hjälp av en samlad beställarkompetens och nätverksaktiviteter,
  • skapa förutsättningar för lönsam energieffektivisering med bibehållen eller förbättrad inomhusmiljö.

Projekten inom BeSmå ska sträva efter att utveckla metoder, teknik och verktyg för att undanröja hinder för att en bred marknadsintroduktion av energieffektiviserande åtgärder ska komma till stånd i småhussektorn. Aktiviteter inom nätverket innefattar bland annat förstudier, teknikutveckling, kommunikationsaktiviteter, kunskapshöjande insatser och demonstrationsprojekt.

Medlemsföretag

I BeSmå ingår fem småhustillverkare;