Upprustning av skollokaler

En god arbets- och lärmiljö för elever och lärare är en viktig förutsättning för att alla elever ska nå kunskapskraven i skolan. Sedan den 1 november 2015 är det möjligt att söka bidrag för att rusta upp skollokaler.

Många skollokaler är i behov av att rustas upp. Den fysiska miljön i skolan har betydelse för elevernas välmående och deras förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Satsningen syftar till att ge elever en förbättrad lär- och arbetsmiljö och samtidigt minska lokalernas miljöpåverkan. En annan viktig aspekt är att skolan bör vara ett föredöme när det gäller att vara klimatsmart och till exempel ha energieffektiva lokaler.

I syfte att göra skolan till en mer attraktiv arbetsplats för såväl lärare som elever och skapa modernare lärmiljöer har regeringen infört ett bidrag under åren 2015–2018 för att rusta upp skollokaler.

Kontakt

Boverket är ansvarig myndighet och tar emot och behandlar ansökningar. För mer information om bidraget för skollokaler, kontakta Boverket.