Köpa elcertifikat

Elcertifikat kan köpas från producenter av förnybar el.

På Energimyndighetens webbplats finns en lista med namn och telefonnummer till producenter som tilldelas elcertifikat. Elcertifikat kan också köpas från elleverantörer, elhandlare eller via mäklare. Det finns inget förutbestämt pris på elcertifikaten utan priset görs upp mellan köparen och säljaren.