Vanliga frågor och svar

För att ansökan ska vara komplett måste du ange korrekta uppgifter om nätägare, rapportör och anläggnings-ID.

Uppgifter från nätägare/rapportör

Rapportören: Rapportören är den som mäter elproduktionen i din anläggning. I de flesta fall är rapportören densamma som nätägaren. Den elleverantör som du säljer och köper el ifrån är inte densamma som nätägaren/rapportören. Läs mer om rapportering och mätning på sidan om mätning av elproduktion.

Ediel-ID: Det ID-nummer (fem siffror) som rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden från din anläggning.

Anläggnings-ID: På ansökan ska du ange ett anläggnings-ID. Det är det anläggnings-ID som du har för produktion. Du har med största sannolikhet även ett ID för elanvändning (förbrukning av el). Detta ska inte anges på ansökan. Fel anläggnings-ID

Nätområde: Den beteckning (tre bokstäver) för det nätområde som anläggningen tillhör.

Timvis mätning: Endast timmätta anläggningar har rätt att tilldelas elcertifikat. Information om anläggningens elproduktion mäts per timme får du från din nätägare i de fall anläggningen ligger i koncessionspliktigt nät. I övriga fall är det du som anläggningsinnehavare som är ansvarig för att anläggningens elproduktion mäts per timme.

Koncessionspliktigt nät: Fråga din rapportör om du är osäker på om produktionen rapporteras/mäts i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät. I normalfallet rapporteras/mäts elproduktionen till koncessionspliktigt nät om mätaren finns i anslutning till elnätet. Om mätaren finns i anslutning till anläggningen sker vanligtvis mätningen i icke koncessionspliktigt nät.