E-tjänst för statsstödsrapportering

På denna sida finns information om hur du rapporterar enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Behörighet

För att kunna använda e-tjänsten måste du första ansöka om behörighet. Det går till på följande sätt:

  1. Fyll i fullmakt (behövs inte om du är firmatecknare), skriv under och scanna in. Använd gärna mallen för fullmakt till höger på denna sida.

  2. Gå till våra E-tjänster
    a.Logga in genom att legitimera dig med e-legitimation
    b.Ansök om behörighet för e-tjänsten Statsstödsrapportering, bifoga din inscannade fullmakt (gäller ej firmatecknare)

  3. När vi har fått in och godkänt din ansökan får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har beviljats.

  4. Du kan nu logga in med din e-legitimation genom att följa länken till höger.

E-legitimation

Du måste ha en e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänster. Mer information om vad en e-legitimation är och hur man skaffar en sådan hittar du på https://www.bankid.com/