E-tjänst för hållbara bränslen

På denna sida finns information om hur du skickar in ansökningar och rapportering enligt lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen samt drivmedelslagen (2011:319).

Behörighet

För att kunna använda e-tjänsten måste du först ansöka om behörighet. Det går till på följande sätt:

  1. Gå till våra e-tjänster
    a. Logga in genom att legitimera dig med e-legitimation
    b. Ansök om behörighet för e-tjänsten Hållbara bränslen

  2. Fyll i fullmakt och skicka in till oss (behövs inte om du är behörig firmatecknare). Fullmakten hittar du bland dokumenten till höger.
    Adress: Energimyndigheten, Enheten för Miljöanalys, Box 310, 631 04 Eskilstuna.

  3. När Energimyndigheten har godkänt din ansökan får du ett e-postmeddelande om att din ansökan har beviljats.

  4. Du kan nu logga in med e-legitimation genom att följa länken till höger.

E-legitimation

Du måste ha en e-legitimation för att kunna logga in i e-tjänster. Mer information om vad en e-legitimation är och hur man skaffar en sådan hittar du på https://www.bankid.com/.