Lagar och regler du behöver känna till

Som solcellsägare finns det vissa lagar och regler du behöver känna till. Här nedan har vi samlat dem samt dina viktigaste rättigheter och skyldigheter. Fördjupa dig mer inom olika områden genom att klicka dig vidare från listan nedan.

När du anlitar en solcellsinstallatör för att planera din installation känner de ofta till reglerna och kan hjälpa dig, men tänk på att ansvaret fortfarande ligger hos dig. Det kan därför också vara bra att ta hjälp av din kommunala energi- och klimatrådgivare. Här nedan kan du se en kort sammanfattning av det viktigaste i de regelverk som är relevanta vid en solcellsinstallation.

Viktiga regelverk du behöver känna till vid en solcellsinstallation

 • Krav på bygglov – Det är kommunens bygglovsavdelning som kan svara på om bygglov eller en anmälan krävs för din solcellsanläggning. I de flesta fall finns ett undantag från det generella kravet på bygglov om solcellsanläggningen följer byggnadens form. Bygglov krävs dock i bebyggelseområden som är särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig, eller konstnärlig synpunkt, eller som ligger i och i anslutning till områden som utgör riksintresse för totalförsvaret. Kommunen kan också ställa andra krav i detaljplanen.
  Läs mer om bygglov

 • Krav på elinstallationen – Endast företag som finns registrerade hos Elsäkerhetsverket som elinstallationsföretag med verksamhetstypen elproduktionsanläggningar (lågspänning) får utföra elarbete vid en solcellsinstallation. Som beställare av installationen bör du kontrollera detta, du kan använda tjänsten kolla elföretaget. Allt montagearbete räknas dock inte som elinstallationsarbete och viss del av det kan alltså utföras av en annan aktör.
  Läs mer om rättigheter och skyldigheter vad gäller elsäkerhet.

 • Krav för nätanslutning – En solcellsinstallation måste anmälas till elnätsföretaget och får inte kopplas upp utan deras godkännande. Elnätsföretagen har i sin tur skyldighet att ansluta solcellsanläggningen. Vanligtvis sköter ditt elinstallationsföretag kontakten med elnätsföretaget. Det är även ditt elnätsföretag som är skyldiga att mäta den el du matar in på elnätet från din anläggning. För de flesta mindre anläggningar får inte elnätsföretagen ta betalt för byte av elmätaren och mätning av den inmatade elen. Elnätsföretaget är även skyldiga att ge dig en ersättning för inmatning av el på nätet.
  Läs mer om rättigheter och skyldigheter enligt ellagen.

 • Krav för registrering hos Skatteverket – I de flesta fall behöver du inte betala skatt för intäkterna från en mindre solcellsanläggning. Skulle din totala försäljning (exklusive moms) under ett år överstiga 30 000 kr behöver du dock känna till reglerna.
  Läs mer om beskattningskonsekvenser vid elförsäljning.
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera