Internationell utblick

Energimyndigheten ansvarar för Sveriges program för internationella klimatinsatser. Målet är att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Programmet fokuserar bland annat på insatser inom förnybar energi, framför allt i låg- och medelinkomstländer.