Vindkraftsforskning

Vindkraft är en förnybar elproduktionsteknik som är på stark frammarsch världen över. Etableringen av vindkraftverk sker både på land och i havet. Forskningsinsatser behövs för att underlätta etableringen.

Teknikutvecklingen inom vindkraften har en längre tid dominerats av två huvudspår. Dels har vindkraftverkens effekt ökat, vilket har lett till lägre kostnader. Dels har komponenter utvecklats för att blir mer kostnadseffektiva per producerad kilowattimme (kWh).

Energimyndigheten finansierar forskning som fokuserar på att underlätta etablering, det vill säga allt från vindmodellering till elkvalitet och reglerfrågor. Forskning i nära samverkan med näringslivet är viktigt för att utveckla bättre komponenter för vindkraft och även utveckling av helt nya vindkraftskoncept.

Energimyndigheten stödjer även vindkraftsforskning som är specifikt för kalla klimat, skog och innanhav. Där handlar forskningen om insatser för att utveckla komponenter, metoder och hela system.