Stöd till affärsutveckling

Behöver du stöd via finansiering, affärsutveckling och nätverk för att ta din innovation vidare, ut på marknaden? Då kan Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd vara något för dig.

Snabbare tillväxt och spridning av framtidens innovationer

Syftet med Energimyndighetens stöd är att påskynda ditt företags tillväxt och därmed nå en snabbare spridning av innovationer inom energiområdet än vad som annars skulle vara möjligt. Vi erbjuder små innovativa företag med tillväxtfokus ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Åtagandet att betala royalty är kopplat till stödmottagarens resultaträkning och utgår med tre procent av nettoomsättningen.
Royalty ska börja erläggas efter tredje räkenskapsåret efter beslutet.
Därefter gäller åtagandet i tio år eller tills 120 procent av bidraget har betalats i royalty eller till royaltyåtagandet har inlösts.

Stöd till teknik-, marknads- och verksamhetsutveckling

Affärsutvecklingsstödet ska främst användas i syfte att finansiera teknik-, marknads och/eller verksamhetsutveckling. 

I artiklar som publicerats i tidningen Energivärlden kan du läsa om några exempel på bolag som vi har finansierat.

Våra urvalskriterier

Samtliga ansökningar bedöms i konkurrens med andra och utvärderas utifrån följande delar:

 • Energirelevans
  Företagets innovation ska bidra till energieffektivisering eller mer förnybar energi.
 • Innovation
  Företagets lösning ska vara unik och/eller patentskyddad samt möta marknadens behov.
 • Utvecklingsfas
  Företaget ska ha lämnat forskningsstadiet och vara nära eller redan ute på marknaden.
 • Team
  Företagets gruppsammansättning ska ha teknisk och affärsmässig erfarenhet samt en vilja och förmåga att växa.
 • Tillväxt
  Företaget ska ha komersiell kraft, en skalbar lösning samt bidra till svensk tillväxt.
 • Finansieringsplan
  Företaget ska ha en plan för hur verksamheten ska finansieras.

Ytterligare information om bedömning och ansökan finns på sidan Frågor & svar.

Vägen till finansiering

På bilden nedan får du en överblick av hur det går till att söka bidrag, steg för steg:

Klicka på bilden för att förstora den.

Intresserad?

Ladda ner och mejla en intresseanmälan till regist...@energimyndigheten.se

Formulär för intresseanmälan