Stöd till affärsutveckling

Behöver du stöd via finansiering, affärsutveckling och nätverk för att ta din innovation vidare, ut på marknaden? Då kan Energimyndighetens affärsutvecklingsstöd vara något för dig.

Under tio års tid har vi fördelat över 600 miljoner kronor för affärsutveckling, kommersialisering och spridning av ny energiteknik till över 80 företag. Genom detta har våra projekt attraherat ytterligare över 800 miljoner kronor i privat samfinansiering.

Snabbare tillväxt och spridning av framtidens innovationer

Syftet med Energimyndighetens stöd är att påskynda ditt företags tillväxt och därmed nå en snabbare spridning av innovationer inom energiområdet än vad som annars skulle vara möjligt. Vi erbjuder små innovativa företag med tillväxtfokus ett riktat affärsutvecklingsstöd som kallas bidrag med begränsad royalty.

Åtagandet att betala royalty är kopplat till stödmottagarens resultaträkning och utgår med tre procent av nettoomsättningen.

Royalty ska börja erläggas efter tredje räkenskapsåret efter beslutet.

Därefter gäller åtagandet i tio år eller tills 120 procent av bidraget har betalats i royalty eller till royaltyåtagandet har inlösts.

Stöd till teknik-, marknads- och verksamhetsutveckling

Affärsutvecklingsstödet ska främst användas i syfte att finansiera teknik-, marknads och/eller verksamhetsutveckling. 

När du genomgått Energimyndighetens process får du tillgång till vårt nätverk av potentiella framtida samarbetspartners, investerare och kunder.

I artiklar som publicerats i tidningen Energivärlden kan du läsa om några exempel på bolag som vi har finansierat.

Det här tar vi ställning till

Affärsidéer som vi finansierar ska vara skalbara, innebär kundnytta och lösa ett tydligt problem på marknaden. Ett av våra krav är att idén ska bidra till att minska energianvändningen eller öka produktion av förnybar energi. Det ska finnas förutsättningar att driva företaget mot lönsamhet och tillväxt.

Innovationens unicitet och projektets nytta för tillväxten i Sverige är också viktiga aspekter när vi bedömer projekten i den initiala fasen.

Ytterligare information om bedömning och ansökan finns på sidan Frågor & svar.

Vägen till finansiering

På bilden nedan får du en överblick av hur det går till att söka bidrag, steg för steg:

Klicka på bilden för att förstora den.

Intresserad?

Ladda ner och mejla en intresseanmälan till oss för att inleda en diskussion med en av våra handläggare kring ditt potentiella framtida projekt!

Formulär för intresseanmälan

Mejla till:  regist...@energimyndigheten.se