Pilot- och demonstrationsprojekt

Ett viktigt steg mot kommersialisering av produkter, processer eller tjänster är att testa och demonstrera lösningen där den ska användas. Energimyndigheten finansierar pilot- och demonstrationsprojekt inom prioriterade områden.

Sverige har goda förutsättningar att bli ledande i omställningen till ett hållbart energisystem. För att lyckas med det är pilot- och demonstrationsförsök av innovationer ofta avgörande för att de ska implementeras och nå ut på marknaden.

Exempel på pilotprojekt

ChromoGenics – dynamiska glas för solskydd

ChromoGenics pilotanläggning tar fram dynamiska glas för solskydd, så kallade smarta fönster. Den flexibla glaslösningen ger effektivt solskydd som kan minska behovet av kylning av bostäder och lokaler med upp till 50 procent. Pilotanläggningen är delfinansierad av Energimyndigheten med ett villkorslån på 63 miljoner kronor.

RenFuel – biodrivmedel från skogsråvara

Energimyndigheten har gett 71 miljoner kronor i bidrag till företaget RenFuel K2B AB för att utveckla och testa sin teknik i pilotskala för att producera förnybar bensin och diesel från skogsråvara. I pilotprojektet ska lignin från skogsråvara tas ut från massabruk och omvandlas till en olja. Oljan ska sedan användas i ett konventionellt raffinaderi för att omvandlas till förnybar bensin och diesel.

Exempel på demonstrationsprojekt

Smarta elnät

Energimyndigheten finansierar flera projekt för demonstration av smarta elnät i stad och landsbygd. Projekten syftar till att visa hur man med hjälp av modern teknologi kan integrera stora mängder förnybar el i nätet, med bibehållen leveranskvalitet samt med ökad flexibilitet i nätet och chans för kunden/användaren att få större inflytande.

ElectriCity

ElectriCity är ett projekt med offentliga och privata aktörer i samverkan. Parter som deltar i projektet är Volvo AB, Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Västra Götalandsregionen samt Göteborgs stad. Syftet med projektet är att visa framtida hållbara kollektivtrafiklösningar under verkliga trafikförhållanden i Göteborg. Helt elektriska bussar och plug-in-hybrider som använder 60-80 procent mindre energi än en dieselbuss, trafikerar från 2015 en ny busslinje i centrala Göteborg.

GoBiGas – biogas från skogsrester

GoBiGas är Göteborg energis demonstrationsanläggning som producerar biogas från skogsrester. 2010 fick projektet 222 miljoner kronor i demonstrationsstöd av Energimyndigheten – genom en särskild satsning på stora anläggningar. GoBiGas-anläggningen som togs i drift i december 2014 är den första i sitt slag att producera biogas med hjälp av restprodukter från skogsbruket.