Dessa sidor vänder sig till dig som har en energiinnovation som du är redo att lansera. Vi har flera olika erbjudanden som kan hjälpa dig på vägen.

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren har utvecklat ett särskilt program för att underlätta för svenska energiteknikföretag att få tillträde till den tyska marknaden.

Tyskland är Europas största marknad och Sveriges viktigaste handelspartner. Inte minst inom området energi finns det, med tanke på den tyska energipolitikens omställning, Energiewende, en fortsatt stor potential för ett utökat samarbete mellan länderna.

Fokus inom Energiewende ligger aktuellt fortsatt på energieffektivisering, men även på systemintegration av förnybar energi, det vill säga på överföring och lagring. Samtidigt blir värme och transport nya fokusområden vid sidan om el.

I dessa områden är ett utbyte med innovativa företag från andra marknader mycket välkommen - inte minst med företag från Sverige, som anses ha en mycket modern energiprofil.

Sverige är partnerland för Hannovermässan 2019

Var med på en unik satsning på Hannovermässan i april 2019! Energimyndigheten anordnar en svensk samlingspaviljong i Energihallen på Hannovermässan 1-5 april 2019. Paviljongen är ett led i vårt långsiktiga arbete för att främja svensk miljö- och energiteknik.

– Vi söker svenska miljö- och energiföretag som vill ta sig in på marknaden i Tyskland. Den tyska marknaden söker fortfarande efter innovativa produkter och tjänster som ska bidra till Energiewende, säger Ludvig Lindström på Energimyndigheten.

Som en del av regeringens exportstrategi har Energimyndigheten de senaste tre åren framgångsrikt riktat insatser till den tyska marknaden för att svenska företag ska ha möjlighet att etablera sig och hitta kunder och partners.

I samband med Hannovermässan 2018 undertecknade den svenska regeringen avtal för att vara partnerland för mässan 2019. Detta är en fantastisk möjlighet för svenska företag att få ökad synlighet, start nya samarbeten och i vissa fall även få en ökad marknadsnärvaro mot Tyskland.

– Det här är verkligen en internationell mässa, och fortfarande världens största i sitt slag. 60 procent av besökarna kommer från över 70 andra länder än Tyskland, fortsätter Ludvig.

Svensk samlingspaviljong

Som utställare på Hannovermässan möter du potentiella och befintliga kunder på en och samma plats och kan etablera kontakt med inköpare inom hela den industritekniska värdekedjan.

Avgiften för deltagande i Energipaviljongen är uppdelat på två erbjudanden på 25 000 eller 50 000 kronor per företag. I priset ingår även rådgivningsstöd, mötesbokningar med kunder och potentiella partners, genom Tysk-Svenska Handelskammaren och ett flertal olika aktiviteter i och kring energipaviljongen.

I erbjudandet ingår möjlighet att ställa ut i samlingspaviljongen på 200 kvm, som koordineras av Energimyndigheten med partners  Energipaviljongne är centralt placerad och 20 stycken energiteknikföretag förväntas medverka.

Antalet platser i samlingspaviljongen är begränsade och därför är det viktigt att vi får in er anmälan så snart som möjligt. Placering i paviljongen följer efter tidpunkt för anmälan.

Huvudtemana på Hannovermässan 2019 kommer att vara Integrated Industry och Industrial inteligence, vilket självklart – på det sätt mässan är uppbyggd i hög grad inkluderar grön energi, energieffektivisering, digitalisering och innovationer. Såväl etablerade erbjudanden som trender och nya lösningar genomsyrar hela mässan.

Om programmet

Energimyndigheten och Tysk-Svenska Handelskammaren (TSHK) utvecklat ett program för att främja internationaliseringen av svenska cleantech företag med energirelevans gentemot den tyska marknaden. Deltagarnas verksamhet bör omfatta produkter, teknologier eller systemlösningar inom de ovan nämnda områden.

Under en begränsad tid (max ett år) erbjuds de deltagande företagen praktiskt starthjälp vid bearbetningen av den tyska marknaden. Programmet består av olika moduler som kan sättas in var för sig eller i olika ordningsföljder. Modulernas innehåll och omfattning väljs ut gemensamt med varje enskild deltagare, helt i enlighet med det individuella behovet.

Vid sidan om en kick-off och kontinuerliga arbetsmöten erbjuds följande moduler:

  • Marknadsanalys: Fokus på ramvillkor, konkurrenter, kunder och rekommendation om marknadsinträdesstrategi
  • Matchmaking: Identifikation och ackvisition av potentiella affärspartner
  • Studieresa till Tyskland: Deltagande på en mässa/branschkongress eller individuell resa
  • Kommunikation: Interkulturella tips. Genomgång av befintligt marknadsföringsmaterial, hemsida mm.

Vill du delta?

Om du vill vara med kontakta gärna Verena på Tysk-Svenska Handelskammaren eller Ludvig på Energimyndigheten.

Tysklandprogrammet har med framgång pågått i fyra år och från och med mars 2018 är det dags för en ny upplaga med nya företag. Det här året ligger extra fokus på smarta elnät inklusive lagring och e-mobility.

Om du vill vara med kontakta gärna Tysk-Svenska Handelskammaren eller Energimyndigheten. Huvudkriterierna för att vara med i programmet är:

  • att ditt företag är redo för export, det vill säga att produkten är prövad
  • att företaget har kunder i Sverige och är redo att kunna möta efterfrågan på den potentiellt stora tyska marknaden
  • ni ska känna företagets ställning på hemmamarknaden och veta om produktens Unique selling proposition/point  (USP)

Relaterad information

Mer information och tidigare deltagare

 

+46 (0)16 544 23 40