A Challenge from Sweden

Vi skapar en mötesplats och förutsättningar för behovsdriven innovation via plattformen A Challenge from Sweden, som vi driver tillsammans med ett antal samarbetsaktörer. Denna syftar till att matcha drivna kunder, leverantörer, investerare och experter.

A Challenge from Sweden genomför behovsdrivna, öppna innovationstävlingar baserat på Sveriges energi- och klimatpolitiska mål, vilket hjälper andra organisationer att uppnå sina miljö- och klimatmål och öka deras tillväxt.

Målet är att öka förändringstakten i samhället till en koldioxidfri tillväxtekonomi samt säkerställa svensk tillväxt och konkurrenskraft inom dessa marknader.

Med hjälp av internationella tävlingar, nätverkande och kunskapsbyggande, främjar A Challenge from Sweden samarbete kring innovationsupphandlingar, test och implementering av ändamålsenliga lösningar.

A Challenge from Sweden är finansierad och drivs av Energimyndigheten men både plattformen och satsningar möjliggörs genom en mängd samarbetspartners med nationella och internationella partners, bland annat Swedish Incubators & Science Parks som är vår strategiska utvecklingspartner. Samverkan med de bästa marknadsaktörerna inom olika kompetensområden är en strategisk förutsättning för att lyckas.

Målsättning till år 2022 :

  • Att undvika 100 miljoner ton CO2
  • Att ha ttraherat 1 miljard kronor i investeringar i nya energilösningar och projekt
  • Att via våra satsningar direkt involverat 100 000 människor och påverkat mer än 10 miljoner människor